Tworzenie stron – technologie

Tworzenie stron www to nie jest tylko jeden język programowania, naszą stronę www możemy wykonać w wielu różnych technologiach jak HTML, XHTML, PHP, JAVA, FLASH, jak i wielu innych technologiach jakie są obecnie wykorzystywane przy procesie jakim jest tworzenie stron www. Oczywiście możemy naszą stronę wykonać w kilku technologiach i powiązać je ze sobą tworząc wspólny i jednolity kod dla całej naszej strony internetowej. Każdy z języków jakie wymieniłem wyżej lub jakie pominąłem jak np. CSS odpowiada za coś innego jeden odpowiada za wygląd inny za skrypty jeszcze inny za elementy ruchome i animacje. Dopiero połączenie tych wszystkich elementów w jedną spójną całość pozwoli nam uzyskać pożądany efekt i rezultat. Tworzenie stron www to nie jest zadanie którym może się zająć jedna osoba, bowiem nikt nie zna wszystkich jeżyków programowania na tyle dobrze by się nimi biegle posługiwać. Dlatego nad stronami internetowymi jakie zamawiamy w firmach pracują zespoły w których każdy ma swoje miejsce i przydział pracy zależny od posiadanych umiejętności.
tworzenie stron

Comments are closed.